PROVIZE

Protože jsme malá kancelář, inzerujeme efektivně, nemáme přehnané platové nároky, k práci nevyužíváme luxusní a zbytečné pracovní nástroje a máme respekt k financím a nárokům klienta, za naše komplexní a kvalitní služby účtujeme oproti konkurenci nízkou provizi.

V ceně provize, kterou držíme na nejnižší možné úrovni v rámci Jihomoravského kraje, obdrží náš klient kompletní realitní a právní servis včetně finančního poradenství.

Provize se nevztahují na developerské projekty, kde služby jsou poskytovány zcela zdarma, na nabídku nemovitostí, se kterou disponujeme v rámci spolupráce s jinými RK či na nemovitosti, u nichž je u inzerátu vyčíslena výše provize, případně je s makléřem dohodnuto či požadováno jinak

Dovolujeme si Vám předložit výčet kroků, které následují od rozhodnutí si nemovitost koupit.
Toto lze rozdělit do několika po sobě jdoucích navazujicích kroků:

BYTY V OV, DOMY, POZEMKY

DRUŽSTEVNÍ BYTY

 1. finanční poradenství- před samotným složením rezervační zálohy naše specialistka prověří Vaše možnosti v oblasti zafinancování vybrané nemovitosti a doporučí nejvhodnější řešení pro daný případ
 2. následuje navržení kompletního postupu při koupi nebo převodu nemovitosti s ohledem na Vaše požadavky a možnosti, popsání našich úkonů, zběžné prověření předmětu převodu
 3. pokud Vám vše vyhovuje, přistoupíme k podpisu rezervačních smluv a složení rezervační zálohy. Preferujeme osobní schůzku v kanceláři za účasti všech stran
 4. zajistíme z Katastru nemovitostí a dalších institucí kompletní dokumentaci potřebnou pro samotný obchod, prověříme a zdokladujeme vlastnické vztahy, přístupové komunikace, zajistíme potřebné podklady pro hypoteční banku, informujeme o veškerých dostupných skutečnostech týkajících se nemovitosti
 5. vyhotovíme návrhy Smlouvy o smlouvě budoucí kupní, Kupní smlouvy a Smlouvy o advokátní úschově, které Vám poskytneme k prostudování. Schovatele  peněz vykonává akreditovaná advokátní kancelář
 6. dohodneme termín podpisu odsouhlasených Smluv
 7. v případě úvěru zajistíme podpisy Zástavních a Úvěrových smluv
 8. dohodneme termín podpisu Kupních smluv a zajistíme jejich řádné vložení do Katastru nemovitostí
 9. dohodneme a zajistíme řádné předání předmětné nemovitosti v souladu se Smlouvou
 10. zajistíme přepisy médií k dané nemovitosti a také zajistíme v případě nemovitosti v osobním vlastnictví vyplnění a podání daňového přiznání na příslušný finanční úřad
 11. dohlédneme na zaplacení daně z nabytí nemovitých věcí z advokátní úschovy Svěřeneckého správce
 1. finanční poradenství- před samotným složením rezervační zálohy naše specialistka prověří Vaše možnosti v oblasti zafinancování vybrané nemovitosti a doporučí nejvhodnější řešení pro daný případ
 2. následuje navržení kompletního postupu při  převodu členských práv a povinností vč. práva na nájem s ohledem na Vaše požadavky a možnosti, popsání našich úkonů, zběžné prověření družstevních práv
 3. pokud Vám vše vyhovuje, přistoupíme k podpisu rezervačních smluv a složení rezervační zálohy. Preferujeme osobní schůzku v kanceláři za účasti všech stran
 4. prověříme  vlastnické vztahy, stanovy, zatížení členského podílu, prověření dle OR,  prověříme platnost nájmu, zajistíme potřebné podklady pro případnou hypoteční banku, informujeme o veškerých dostupných skutečnostech týkajících se převáděného podílu a nájmu bytu
 5. vyhotovíme návrhy Smlouvy o budoucím převodu členského podílu, vlastní smlouvu převodní či další podpůrné požadované doklady, Smlouvu o advokátní úschově, které Vám poskytneme k prostudování. Schovatele peněz vykonává akreditovaná advokátní kancelář
 6. dohodneme termín podpisu odsouhlasených Smluv
 7. v případě předhypotečního úvěru zajistíme podpisy  Úvěrových smluv
 8. dohodneme termín podpisu vlastní převodní smlouvy a zajistíme předložení družstvu, jakož i další kroky s tímto spojené
 9. dohodneme a zajistíme řádné předání předmětné nemovitosti 
 10. zajistíme přepisy médií k dané nemovitosti

Shora uvedené kroky jsou jen jakýmsi základním výčtem, ve skutečnosti každý převod potřebuje více prověření či další podpůrčí úkony. Ne vždy se volí tento postup – záleží vždy na podmínkách a dispozici stran.

Hradíme výdaje se servisem spojené: kolkovné – jak na LV, snímek z mapy, návrh na vklad zástavní i kupní smlouvy, ověření podpisů, vidimaci, advokáta a jiné. Odměnu soudnímu znalci za zpracování znaleckého posudku pouze, když je toto předem dohodnuto. Případné poplatky související se zpracováním hypotečního úvěru (odhad, poplatek za zpracování úvěru, pojištění aj.) jsou záležitostí kupujícího.

V průběhu celého obchodního případu s Vámi budeme komunikovat a budeme Vás průběžně informovat o krocích, které budou následovat. Dovolíme si Vás vést celým případem krok za krokem a v případě nejasností se pokusíme všechny objasnit.

V případě, že se objeví jakékoliv nově vzniklé události, tyto vyřešíme tak, aby došlo k řádnému dokončení celého případu.

Cílem naší práce je na konci obchodního případu spokojený klient, který se nás v budoucnu znovu obrátí nebo doporučí naši kancelář svým známým a rodině. Dobrý obchod je vhodné na závěr oslavit malým přípitkem- pro tyto účely od nás obdržíte lahev kvalitního vína.

Shora uvedené kroky jsou jen jakýmsi základním výčtem, ve skutečnosti každý převod potřebuje více prověření či další podpůrčí úkony. Ne vždy se volí tento postup – záleží vždy na podmínkách a dispozici stran. U bytů se státní dotací se postupuje jinak.

Hradíme výdaje se servisem spojené: ověření podpisů, vidimaci, advokáta a jiné. Úhrada případného převodního poplatku na družstvu není součástí provize. Případné poplatky související se zpracováním hypotečního úvěru (odhad, poplatek za zpracování úvěru, pojištění aj.) jsou záležitostí kupujícího.

V průběhu celého obchodního případu s Vámi budeme komunikovat a budeme Vás průběžně informovat o krocích, které budou následovat. Dovolíme si Vás vést celým případem krok za krokem a v případě nejasností se pokusíme všechny objasnit.

V případě, že se objeví jakékoliv nově vzniklé události, tyto vyřešíme tak, aby došlo k řádnému dokončení celého případu.

Cílem naší práce je na konci obchodního případu spokojený klient, který se nás v budoucnu znovu obrátí nebo doporučí naši kancelář svým známým a rodině. Dobrý obchod je vhodné na závěr oslavit malým přípitkem- pro tyto účely od nás obdržíte lahev kvalitního vína.

DRUŽSTEVNÍ BYTY

 1. finanční poradenství- před samotným složením rezervační zálohy naše specialistka prověří Vaše možnosti v oblasti zafinancování vybrané nemovitosti a doporučí nejvhodnější řešení pro daný případ
 2. následuje navržení kompletního postupu při  převodu členských práv a povinností vč. práva na nájem s ohledem na Vaše požadavky a možnosti, popsání našich úkonů, zběžné prověření družstevních práv
 3. pokud Vám vše vyhovuje, přistoupíme k podpisu rezervačních smluv a složení rezervační zálohy. Preferujeme osobní schůzku v kanceláři za účasti všech stran
 4. prověříme  vlastnické vztahy, stanovy, zatížení členského podílu, prověření dle OR,  prověříme platnost nájmu, zajistíme potřebné podklady pro případnou hypoteční banku, informujeme o veškerých dostupných skutečnostech týkajících se převáděného podílu a nájmu bytu
 5. vyhotovíme návrhy Smlouvy o budoucím převodu členského podílu, vlastní smlouvu převodní či další podpůrné požadované doklady, Smlouvu o advokátní úschově, které Vám poskytneme k prostudování. Schovatele peněz vykonává akreditovaná advokátní kancelář
 6. dohodneme termín podpisu odsouhlasených Smluv
 7. v případě předhypotečního úvěru zajistíme podpisy  Úvěrových smluv
 8. dohodneme termín podpisu vlastní převodní smlouvy a zajistíme předložení družstvu, jakož i další kroky s tímto spojené
 9. dohodneme a zajistíme řádné předání předmětné nemovitosti 
 10. zajistíme přepisy médií k dané nemovitosti

Shora uvedené kroky jsou jen jakýmsi základním výčtem, ve skutečnosti každý převod potřebuje více prověření či další podpůrčí úkony. Ne vždy se volí tento postup – záleží vždy na podmínkách a dispozici stran.

Hradíme výdaje se servisem spojené: kolkovné – jak na LV, snímek z mapy, návrh na vklad zástavní i kupní smlouvy, ověření podpisů, vidimaci, advokáta a jiné. Odměnu soudnímu znalci za zpracování znaleckého posudku pouze, když je toto předem dohodnuto. Případné poplatky související se zpracováním hypotečního úvěru (odhad, poplatek za zpracování úvěru, pojištění aj.) jsou záležitostí kupujícího.

V průběhu celého obchodního případu s Vámi budeme komunikovat a budeme Vás průběžně informovat o krocích, které budou následovat. Dovolíme si Vás vést celým případem krok za krokem a v případě nejasností se pokusíme všechny objasnit.

V případě, že se objeví jakékoliv nově vzniklé události, tyto vyřešíme tak, aby došlo k řádnému dokončení celého případu.

Cílem naší práce je na konci obchodního případu spokojený klient, který se nás v budoucnu znovu obrátí nebo doporučí naši kancelář svým známým a rodině. Dobrý obchod je vhodné na závěr oslavit malým přípitkem- pro tyto účely od nás obdržíte lahev kvalitního vína.

Dobrý obchod je vhodné na závěr oslavit malým přípitkem
- pro tyto účely od nás obdržíte láhev kvalitního vína.

Nízká provize u nás znamená maximální možný servis, který je kvalitní realitní kancelář schopná
poskytnout. Dosahujeme toto vysokou efektivitou práce a bohatými zkušenostmi jednotlivých
makléřů, které jejich práce navíc baví.